Spotkanie SIG - BIOGOSPODARKA - Oświęcim

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 28.11.2017 15:30

zakończona

Opis wydarzenia
 Spotkanie Grupy Tematycznej Klastra LifeScience Kraków ma na celu przedyskutowanie możliwości zwiększenia konkurencyjności firm uczestniczących w jednym łańcuchu wartości np. produktów rolnych i spożywczych. Chcemy zachęcić do podjęcia działania i pokazać możliwości wykorzystania dostępnej wiedzy i doświadczeń dla wsparcia rozwoju pojedynczej firmy.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie i dyskusja na temat perspektyw rozwoju biogospodarki w Gminie Oświęcim i całym Regionie Małopolski oraz wypracowanie wspólnego stanowiska i uwarunkowań dla realizacji wspólnej strategii rozwoju tego sektora.

Zapraszamy firmy, organizacje pozarządowe, władze lokalne i inne przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie zyskać podejmując współpracę w ramach Klastra LifeScience Kraków. 
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 29.11.2017 10:00
Zakończenie: 29.11.2017 14:00

Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości II
ul. Gospodarcza 24
32-600 Oświęcim

Strona rejestracji:
https://1711biogospodarkaoswiecim.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Park Lifescience, 32-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14

bosolinska@lifescience.pl
122974605